Submenu

Vragen en reacties

316 keer bekeken 0 reacties

Wat waren de reacties op de bewonersbrief over de komst van de eigen gft-container aan huis? Welke vragen werden gesteld tijdens de online bijeenkomst?

Op de bewonersbrief zijn verschillende reacties binnengekomen. Sommige bewoners reageerden enthousiast, anderen hadden vragen of zorgen. Wat waren zoal de opmerkingen:

De meeste inwoners stellen hun vraag telefonisch of sturen een mail. Daarmee kan het beste worden ingegaan op hun specifieke woonsituatie.

Online bijeenkomsten

Voor de geplande online bijeenkomsten waren onvoldoende aanmeldingen. De bewoners die zich hadden aangemeld, zijn telefonisch te woord gestaan. Voor een groepje bewoners van Plantage de Sniep is op verzoek nog wel een online bijeenkomst gehouden waarbij vragen gesteld konden worden en informatie werd uitgewisseld.

Hoe verder?

Begin januari krijgt u van Meerlanden een brief met meer informatie. Hierin staat hoe u andere formaten containers kunt kiezen. In deze brief staat ook wanneer u de container(s) krijgt en wanneer de nieuwe inzameling start. U hoeft nu dus nog geen actie te ondernemen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen