Diemen naar minder restafval

Veel inwoners scheiden hun afval en vinden dat heel gewoon. Dat is fijn, want hoe beter we ons afval scheiden, hoe meer grondstoffen we kunnen hergebruiken. Dat is goed voor het milieu, want grondstoffen worden schaars. Hoe minder restafval we dus aanleveren, hoe beter!

In het nieuws

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"195634"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"2","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Lees meer nieuws ›

Afval scheiden wordt makkelijker

We zorgen ervoor dat het voor u makkelijker wordt om de grondstoffen apart in te zamelen. Voor de inzameling van groente-,fruit-, tuinafval en etensresten krijgen alle bewoners van een laagbouwwoning begin volgend jaar een container aan huis. In januari krijgt u een brief van Meerlanden met meer informatie. De ondergrondse containers voor gft-afval worden op termijn weggehaald.

Voor oud papier en plastic kunt u zelf kiezen of u een container aan huis  wilt aanvragen. De ondergrondse containers voor papier en plastic blijven in gebruik.

 

Aanvragen container papier of plastic

Lees meer over het aanvragen van een container voor het inzamelen van papier en plastic.

Lees meer ›

Contact

Heeft u een vraag? Stuur een mail naar:
info@diemen.nl

Of bel naar ons Klant Contact Centrum
(020) 31 44 888
.

Recycleplein

Landlust 2,
1111HP Diemen.

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. 
Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur

U kunt al uw afval naar het Recycleplein brengen waar het gescheiden wordt ingezameld.

 

 

 

Jij scheidt je afval... en dan?

 

 

 

Cookie-instellingen