Aanvragen container

Lees meer over het aanvragen van een container.
 

 

 
 
 

Afvalplan 2020

Veel inwoners scheiden hun afval en vinden dat heel gewoon. Dat is fijn, want afval dat gescheiden wordt ingezameld kan gebruikt worden om nieuwe producten te maken. 

Afval scheiden wordt makkelijker

We zorgen ervoor dat het voor u makkelijker wordt om de grondstoffen zoals groente-, fruit- en tuinafval (gft), plastic en papier apart te houden. Bewoners van een laagbouwwoning kunnen daarom containers aanvragen voor oud papier en karton en voor plastic verpakkingen, blikjes en drankenkartons. 

Begin volgend jaar krijgen bewoners van laagbouwwoningen een container voor de inzameling van groente-, fruit-, en tuinafval. Voordat die containers uitgedeeld worden gaan we per buurt met bewoners in gesprek over de gft-inzameling.


Het laatste nieuws

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"10","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"195634"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"2","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Cookie settings